WARSZTATY I KURSY – CZYLI ZAJĘCIA DODATKOWE

Warsztaty i kursy pomagają Uczniom zgłębić interesujący ich temat, odnaleźć pasję lub poszerzyć zakres informacji w kręgu swoich zainteresowań. Uczą wytrwałości w dążeniu do celu.

KONKURSY I OLIMPIADY

Najlepszym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności jest udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu.