Jakie są plusy i minusy edukacji domowej?

Choć edukacja domowa w Polsce nie jest nowym zjawiskiem, dopiero niedawno zaczęła zyskiwać popularność. Bez wątpienia duży wpływ miała na to epidemia koronawirusa. W czasie izolacji domowej uczniowie przekonali się, że nauka poza szkołą wcale nie musi być mniej efektywna. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców waha się przed wysłaniem dziecka do szkoły stacjonarnej. Z drugiej strony homeschooling w Polsce wciąż wzbudza kontrowersje. Niektórzy obawiają się, że edukacja w szkole może nie być dla uczniów tak korzystna, jak uczenie się w szkole. Czy słusznie? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, czym jest nauczanie domowe, na czym polega i jakie ma wady i zalety.

Nauczanie domowe — na czym polega?

Nauczanie domowe w Polsce jest możliwe od 1991 roku. Korzystają z niego przede wszystkim rodzice, którzy chcą wychowywać dzieci w zgodzie ze swoimi zasadami religijnymi i światopoglądowymi. W praktyce oznacza to, że edukację biorą na siebie opiekunowie ucznia. Jednak dziecko wciąż musi być zapisane do szkoły, która znajduje się w jego województwie i zdawać w niej wymagane egzaminy klasyfikacyjne.

Jakie są zalety i wady edukacji domowej?

Nauczanie domowe ma swoje wady i zalety – podobnie jak szkoła stacjonarna. Są jednak metody, by stworzyć dziecku przyjazną przestrzeń do nauki poza szkolną ławką.

Zalety edukacji domowej

Rodzice, którzy uczą dzieci poza szkołą, wskazują na liczne zalety edukacji domowej. Przede wszystkim jest to odizolowanie ucznia od toksycznej atmosfery, która panuje w wielu klasach. Rówieśnicy często mają bardzo negatywny wpływ na dziecko, które powtarza później nieodpowiednie zachowania. Czasem dochodzi również do odtrącania szczególnie wrażliwych osób, a nawet ich poniżania i prześladowania. W domu natomiast uczeń może uczyć się bez stresu. Nie czuje presji ani szkodliwej rywalizacji, więc przyswaja wiedzę o wiele szybciej niż w szkole.

Jak wiadomo, każdy lubi niektóre przedmioty bardziej, a inne mniej. Tymczasem w szkole dziecko musi iść za grupą. Nie ma znaczenia, jak bardzo lubi malować – godzin plastyki jest tylko tyle, ile przewidziała podstawa programowa. Jest również zupełnie naturalne, że niektóre przedmioty są dla ucznia bardziej problematyczne niż inne. Nauczyciel nie ma jednak czasu, żeby skupić się na jego potrzebach, ponieważ ma pod opieką całą klasę. Z kolei w domu dziecko może uczyć się we własnym tempie.

Nauczanie do domu to także więcej czasu dla siebie i lepsza organizacja zajęć. Dziecko nie musi grać przez cały rok w piłkę nożną na WF-ie. Równie dobrze możesz zapisać go na zajęcia jazdy konnej lub do szkoły baletowej. Śpiewanie piosenek przy całej klasie na muzyce nie musi już być dla Twojej pociechy upokorzeniem. Być może odnajdzie się na zajęciach gry na fortepianie lub tańca nowoczesnego. Z kolei zamiast standardowych lekcji plastyki warto zaproponować uczniowi lekcje rysunku lub rzeźby.

Wady edukacji domowej

Przeciwnicy homeschoolingu wskazują jednak często na wady edukacji domowej. Przede wszystkim uważają, że dzieci nie będą miały kontaktu z rówieśnikami, co źle wpłynie na ich relacje z ludźmi w dorosłym życiu. Wielu rodziców boi się również, że nie da rady przekazać dziecku wiedzy bez wykształcenia pedagogicznego. Ta obawa jest szczególnie silna wśród opiekunów, którzy sami mieli problemy z niektórymi przedmiotami w czasach szkolnych. Może się także okazać, że założone trzy-cztery godziny nauki dziennie nie będą wystarczały. W takich wypadkach jedno z rodziców będzie musiało zrezygnować z kariery, żeby poświęcić dziecku więcej uwagi.

Przeciwnicy nauczania domowego podkreślają również, że w szkole dziecko ma dostęp do nowoczesnych pomocy – mikroskopów, odczynników chemicznych czy zestawów do destylacji. Jest to dość duży wydatek, więc nie wszystkie rodziny mogą sobie na niego pozwolić.

Wszystkie te argumenty nie są wcale odrealnione. Jeśli jednak odpowiednio zaplanujesz edukację domową, Twoje dziecko nie będzie narażone na brak kontaktu z rówieśnikami w czasie edukacji domowej czy brak pomocy edukacyjnej.

Nauczanie domowe – jak zrobić to dobrze?

Jeśli Twoje dziecko uczy się w domu, pamiętaj, by zapewnić mu jak najlepszy kontakt z rówieśnikami. Możesz zapisać je do grupy parafialnej, kółka zainteresowań lub klubu sportowego. Polecamy także dołączyć do klubu opiekunów, którzy organizują edukację domową. Dzięki temu możesz wymieniać się doświadczeniami z innymi rodzicami.

Dobrym pomysłem jest również zapisanie dziecka do centrum nauczania domowego. Dzięki temu uczeń wciąż będzie miał kontakt z doświadczonymi pedagogami, a także dostęp do pomocy naukowych.

Podsumowanie

Edukacja domowa w Polsce ma wielu zwolenników, choć część osób podchodzi do niej sceptycznie. Osoby, które uczą swoje dzieci w domu, podkreślają, że czują one mniejszą presję, przyswajają informacje w swoim tempie i nie są narażone na zły wpływ rówieśników. Mają też więcej czasu dla siebie, który mogą przeznaczyć na rozwijanie zainteresowań.

Z kolei przeciwnicy edukacji domowej wskazują, że uczniowie mogą być odizolowani od rówieśników, a część rodziców będzie miała problemy z pogodzeniem nauczania domowego z pracą. Poza tym wielu opiekunów nie ma wykształcenia pedagogicznego i nie może zapewnić dziecku dostępu do wielu pomocy szkolnych. Jest jednak na to sposób.

Dla wszystkich rodziców, którzy chcą prowadzić nauczanie zdalne, nasze centrum edukacji domowej przygotowało cykl warsztatów. Nasi doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia trzy razy w tygodniu (również w formie stacjonarnej). Organizujemy:

Nie musisz się więc martwić, jeśli nie masz doświadczenia w nauczaniu. Nasi pedagodzy przygotują Twoje dziecko do egzaminów i konkursów przedmiotowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *